O nás

SMGO Capital je jeden z prvních tzv. search fondů ve střední Evropě. Jedná se o koncept, který řeší nástupnictví v menších a středně velkých firmách citlivějším způsobem než tradiční Private Equity fondy (případně strategičtí investoři např. od konkurence). Více o výhodách tohoto modelu se můžete dočíst v sekci Co Nabízíme.

Tomas Zbynovsky
Tomáš Zbyňovský

SMGO založil Tomáš Zbyňovský během svého studia MBA ve Francii a Singapuru. Na INSEADu (Financial Times) se Tomáš search fondem začal intenzivně věnovat, protože byly pro něj odpovědí jak se vrátit do střední Evropy a využít přitom síť mezinárodních profesionálů k dlouhodobému rozvoji firem v regionu.

Tomáš má za sebou 8 let kariéry jako strategický poradce a manažer v Evropě a na Středním východě. Působil v společnostech jako Amazon, Deloitte a Roland Berger, ale stál i u zrodu nových projektů (například Mennheim Associates nebo Futurelytics). Věnoval se primárně rodinným firmám, startupům a investičním klientům, se zaměřením na post-akviziční a růstovou strategii, optimalizaci operativy, analytiku a due diligence. Tomáš vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově v Praze.

Martin Kominek SMGO Capital
Martin Komínek

Martin Komínek působil v posledních 10 letech v oblasti M&A, restrukturalizací a operativního managementu. Má zkušenosti jak z výrobních tak i distribučních společností, především v energetice, strojírenství, IT, farmacii, online a výrobním průmyslu, s obraty od desítek milionů po jednotky miliard českých korun v rámci středoevropského regionu a Německa.

Martin řídil nebo se podílel na restrukturalizaci společností Schnell Motoren AG, Technistone, eD System a Peníze.cz kterou jako výkonný ředitel dovedl k úspěšnému exitu.  V současnosti stále působí jako člen představenstva energeticko-strojírenské skupiny Tedom. Martin vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze.