Co nabízíme

SMGO Capital nabízí řešení otázky nástupnictví malých a středních firem, typickému pro search fund model. Narozdíl od jiných investorů (Private Equity nebo konkurence) se odlišujeme v zásadních bodech. Kromě likvidity a manažerského talentu nabízíme přístup na globální trhy, plnou pozornost jediné (té vaší) firmě a síť mezinárodních profesionálů. Investujeme peníze s jasným původem.

Jedna firma, 100% pozornosti, 100% času

Po akvizici budeme investovat všechen náš čas a energii pouze Vašemu podniku. Nestane se tak jen další firmou v portfoliu jako pro Private Equity, nebo částí skládačky podporující jiný byznys jako u strategických investorů, například konkurentů.

Budeme pokračovat ve Vašem příběhu

Vybíráme si podnikatele, jejichž příběh nás oslovuje a chtěli bychom v něm dlouhodobě pokračovat. Nebudeme měnit základní hodnoty, jméno, ani zaměstnance. Osobně budeme přítomni v celém procesu akvizice a po něm se s Vámi setkáme v sídle firmy, Vyhrneme rukávy, sedneme vedle Vás a začneme přebírat Vaši vizi a dennodenní agendu.

Přineseme nový vítr do plachet

Do dalšího rozvoje Vašeho podniku vložíme nejen sebe a naše zkušenosti z mezinárodních konzultačiek, startupů a investičních firem, ale přineseme i novou energii a širokou mezinárodní síť profesionálů, kteří nám umožní posunout naši společnou vizi na nový level. Podnikáme vždy v etickém a transparentním duchu, s cílem vytvářet hodnoty pro naše okolí a společnost.