Naše kritéria

UPDATE: Jsme si vědomi jaký efekt může mít na Váš podnik situace ohledně COVID-19, berte prosím proto čísla níže orientačně jako “business as usual”.

Hledáme majitele, kteří svou firmu dlouhodobě úspěšně rozvíjely a záleží jim na tom, aby to tak pokračovalo i nadále. Zde jsou pro nás klíčová kritéria:

Finanční výsledky

Finančně zdravá firma s udržitelným rostoucím ziskem

 • Rostoucí obrat 70 milionů Kč a více
 • EBITDA (Zisk před zdaněním, úroky a odpisy) nad 20 milionů Kč
 • EBITDA marže nad 10%
 • Ziskovost a stabilní, pozitivní peněžní tok (cash-flow) za poslední tři roky

Firemní situace

Typicky specializovaný hráč ve výrobě nebo podnikových službách

 • Ustálený podnik na rostoucím trhu, se sídlem na Slovensku nebo v České republice
 • Relativně stabilní základna zákazníků s předvídatelným obratem
 • Relativní odolnost vůči ekonomickým cyklům v neregulovaném odvětví
 • Nízká náročnost na kapitálové investice

Majitelé a zaměstnanci

Podnikatelé s motivací prodat společnost a zajistit její další dlouhodobý rozvoj

 • Koncentrovaná vlastnická struktura a připravenost k prodeji alespoň 70% podílu
 • Vlastníci jsou ochotni podílet se na zajištění hladkého přechodného období (délka v závislosti na složitosti firmy)
 • Pozitivní vztahy se zaměstnanci, partnery a zákazníky
 • Etický přístup k podnikání