Naše kritériá

UPDATE: Sme si vedomí toho, aký efekt môže mať na Váš podnik situácia ohľadne COVID-19, berte prosím preto čísla nižšie ako “business as usual.”

Hľadáme majiteľov, ktorí svoju firmu dlhodobo úspešne rozvíjali a záleží im na tom, aby to tak pokračovalo aj naďalej.

Tu sú tri pre nás kľúčové kritériá:

1) Prevádzkový zisk nad 800 tisíc EUR a EBITDA marža nad 10%
2) Firma operuje na rastúcom trhu
3) Vysoký podiel rekurentného obratu

Finančné výsledky

Finančne zdravá firma s udržateľne rastúcim ziskom

 • Rastúci obrat 3 milióny eur a viac
 • EBITDA (Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi) nad 800 tisíc eur
 • EBITDA marža nad 15%
 • Ziskovosť a stabilný, pozitívny cash-flow za posledné tri roky

Firemná situácia

Typicky špecializovaný hráč vo výrobe alebo podnikových službách

 • Ustálený podnik na rastúcom trhu, so sídlom na Slovensku alebo v Českej republike
 • Relatívne stabilná základňa zákazníkov s predvídateľným obratom
 • Relatívna odolnosť voči ekonomickým cyklom v neregulovanom odvetví
 • Nízka náročnosť na kapitálové investície

Majitelia a zamestnanci

Podnikatelia s motiváciou predať spoločnosť a zaistiť jej ďalší dlhodobý rozvoj

 • Koncentrovaná vlastnícka štruktúra a pripravenosť k predaju aspoň 70% podielu
 • Vlastníci sú ochotní podielať sa na zaistení hladkého prechodného obdobia (dĺžka v závislosti na zložitosti firmy)
 • Pozitívne vzťahy so zamestnancami, partnermi a zákazníkmi
 • Etický prístup k podnikaniu