O nás

Prvý tradičný slovenský a český search fund

SMGO Capital je jeden z prvých tzv. search fondov v strednej Európe a prvý tradičný český a slovenský search fund vôbec. Jedná sa o koncept, ktorý rieši nástupníctvo menších a stredne veľkých firiem. K predávajúcim ale pristupujeme citlivejším spôsobom než tradičné Private Equity fondy, prípadne strategickí investori. Viac o výhodách tohto modelu sa môžete dočítať v sekcii Čo Ponúkame.


Tomáš Zbyňovský

SMGO založil Tomáš Zbyňovský po svojom štúdiu MBA na INSEAD Business School vo Francúzsku a Singapure. Tam sa search fondom začal intenzívne venovať. Boli pre neho potenciálnym riešením krízy nástupníctva v strednej Európe a odpoveďou ako sa vrátiť domov. Tomáš chce pritom využiť svoju sieť medzinárodných investorov a profesionálov k dlhodobému rozvoju firiem v regióne.

Slovensko a Česko sú krajiny EÚ s najvyšším počtom menších a stredných podnikateľov na 100 obyvateľov. Pritom viac než dve tretiny z nich nemajú otázku nástupníctva vyriešenú alebo naplánovanú oproti napr. 8% v Nemecku. Vo svete obvykle funguje prijímaný pomer 30/13/3, tj. len 30% firiem sa dožije druhej generácie a takmer žiadne neprežijú dve a viac generačných výmen. Tomáš verí, že české a slovenské search fondy vedené mladými, motivovanými a skúsenými podnikateľmi môžu túto krízu preberaním lokálnych firiem zmierniť.

Tomáš má za sebou 10 rokov kariéry ako strategický poradca a manažér v Európe a na Blízkom východe. Venoval sa primárne rodinným firmám, startupom a investičným klientom na projektoch zameraných na post-akvizičnú a rastovú stratégiu, optimalizáciu operatívy, analytiku a due diligence. Viedol 500 členný tým v pražskej pobočke Amazonu a neskôr pomáhal s rozbehom novej budovy vo Francúzsku. V súčasnosti spolu s ďalšími regionálnymi partnermi SMGO Capitalu hľadá zakladateľa firmy, v ktorého práci by mohol pokračovať.


Martin Komínek

Martin Komínek SMGO Capital & Management Search fund

Na SMGO search fonde s Tomášom spolupracuje Martin Komínek. Martin pôsobil v posledných 11 rokoch v oblasti M&A, reštrukturalizácií a operatívneho manažmentu. Má skúsenosti ako z výrobných tak aj distribučných spoločností, predovšetkým v energetike, strojárenstve, IT, farmácii, online a výrobnom priemysle, s obratmi od jednotiek po stovky miliónov eur v rámci stredoeurópského regiónu a Nemecka.

Martin riadil alebo sa podieľal na reštrukturalizáciu spoločností Schnell Motoren AG, Technistone, eD System a Peníze.cz, ktorú ako výkonný riaditeľ doviedol k úspešnému predaju. V súčasnosti stále pôsobí ako člen predstavenstva energeticko-strojárskej skupiny Tedom. Martin vyštudoval Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.


Partneri a Investori

SMGO investuje kapitál od 18 úspešných podnikateľov a investorov.