Prevezmem štafetu od úspešných podnikateľov

Akvizičný kapitál, manažérsky talent a medzinárodná sieť partnerov pre Vaše nástupníctvo a dlhodobý úspech Vášho biznisu
Ozvite sa námO nás

01

Môj Cieľ

Spolu s SMGO tímom hľadám jednu slovenskú alebo českú firmu, ktorú kúpim od súčasných majiteľov a následne ju budem osobne dlhodobo rozvíjať. Chcem naviazať na úspešný príbeh predávajúcich a podieľať sa na jeho pokračovaní. Našim cieľom je hladké nástupníctvo, spokojnosť všetkých zúčastnených strán, etické podnikanie a dlhodobý udržateľný rast.

02

Môj Prístup

Nie som Private Equity fond ani pasívny investor. Nehľadám ďalšiu položku do portfólia, rýchly zisk ani extrémne zaťaženie úvermi. Som mladý podnikateľ s podporou skúsených partnerov naprieč odvetviami a disciplínami, s dlhodobým investičným horizontom. Jedinému akvizičnému cieľu budem venovať všetku energiu a pozornosť. Predávajúcim sa prispôsobíme na mieru pre zaručenie ich spokojnosti.

03

Nástupníctvo

v SR

Podľa Eurostatu sú Slovensko a Česko krajiny EÚ s najvyššou koncentráciou menších a stredných podnikov. Pritom až 70% z nich nemá otázku nástupníctva vyriešenú. Vo svete zvyčajne funguje prijímaný pomer 30/13/3, tj. Iba 30% firiem sa dožije druhej generácie a takmer žiadne neprežijú dve a viac generačných výmen. Veríme že lokálne search fondy vedené mladými a motivovanými podnikateľmi so skúsenými partnermi môžu túto krízu preberaním lokálnych firiem zmierniť.

O Nás

 Prvý Tradičný Slovensko-Český Search Fund

SMGO je jeden z prvých tzv. search fondov v strednej Európe a prvý „tradičný“ Slovenský a Český search fond vôbec. Jedná sa o formát, ktorý rieši nástupníctvo jednej menšej až stredne veľkej firmy. Sme tím mladých operátorov a podnikateľov podporený skúsenými medzinárodnými odborníkmi, podnikateľmi a investormi. 

viac než dvesto rokov kombinovaných skúseností

viac než štyridsať mil. € kapitálu k dispozícii pre jedinú akvizíciu

skúsenosti s viac než sto akvizíciami

Prečo predať mne?

Flexibilita pre predávajúceho

Na rozdiel od bežných fondov a investorov prispôsobím transakciu nástupníckym plánom a potrebám pôvodného majiteľa tak, aby bol čo najviac zohľadnený dlhodobý úspech spoločnosti. Mojim cieľom je dlhodobá spokojnosť všetkých zúčastnených strán.

100% pozornosti jedinej firme

Po akvizícii budem investovať všetok môj čas a energiu iba Vášmu podniku. Nestane sa tak len ďalšou firmou v portfóliu ako pre Private Equity, alebo barličkou podporujúcou iný biznis ako u strategických investorov. Osobne budem prítomný v celom procese akvizície a riadení firmy. 

Trpezlivosť a kontinuita

Vyberám si podnikateľov, ktorých príbeh ma oslovuje a chcel by som v ňom dlhodobo pokračovať. Nebudem meniť základné hodnoty, meno, ani zamestnancov. Viem že úspech sa nedá budovať za deň a všetci naši partneri a investori tieto hodnoty zdieľajú.

Orientácia na rast

Do Vášho podniku vložím nielen novú energiu a moje skúsenosti, ale aj širokú medzinárodnú sieť profesionálov. Sústredím sa primárne na rast a nie na finančné inžinierstvo alebo osekávanie nákladov. Podnikám v etickom duchu, s cieľom vytvárať hodnoty pre naše okolie.

SMGO vs. private equity a strategickí investori 

Private Equity

Pridanie diverzifikačnej položky do portfólia a hľadanie ďalšieho akvizičného cieľa

Nebraná v úvahu

Povinnosť zostať alebo odísť podľa rozhodnutia kupujúcich

Maximalizácia zisku zvýšením zadĺženosti a znížením nákladov

Penzijné fondy, inštitúcie, banky, pasívne fondy

Štandardné podmienky

3-5 rokov

100% našej pozornosti dlhodobému riadeniu a rozvoju jedinej firmy

Zachovaná

Flexibilná, prispôsobená predávajúcemu

Dlhodobý rast obratu a zahraničná expanzia

Úspešní podnikatelia a odborníci naprieč geografiami a odvetviami

Prispôosobené predávajúcemu

Dlhodobý

Konkurencia

Akvizícia divízie podporujúcej stratégiu matky

Zmenená na víziu matky

Povinnosť zostať alebo odísť podľa rozhodnutia kupujúcich

Maximalizácia zisku zlúčením oddelení a znížením nákladov

Firemný kapitál, banky

Nízka flexibilita

neznámy

Investičné Kritériá

Tri kľúčové
kritériá

 • Vysoký podiel rekurentného, predvídateľného obratu
 • EBITDA nad 1m EUR a EBITDA marža nad 10%
 • Spoločnosť operuje na rastúcom trhu

Firemná Situácia

Ustálený podnik so sídlom na Slovensku alebo v Českej republike

 • Stabilná základňa zákazníkov
 • Odolnosť voči ekonomickým cyklom v neregulovanom odvetví
 • Nízka náročnosť na kapitálové investície

Predávajúci

 Podnikatelia s motiváciou predať spoločnosť a zabezpečiť jej ďalší dlhodobý rozvoj

 • Pripravenosť na predaj aspoň 70% podielu
 • Pozitívne vzťahy s biznis partnermi
 • Etický přístup k podnikání

Firemné Odvetvie

Firma pôsobiaca v stabilnom, rastúcom a nekonsolidovanom odvetví, napríklad:

 • B2B služby a software
 • Outsourcing s technologickým presahom
 • Špecializovaná výroba

Finančná Situácia

Stabilná a zisková spoločnosť aspoň za posledné tri roky

 • 1 – 6mil. EUR v EBITDA (zisk pred úrokmi, odpismi a zdanením)
 • >50% konverzia EBITDA na FCF (čistý voľný peňažný tok)
 • >10% EBITDA marža

Môj Tím a Partneri

Hľadáme stážistov

(JA) Tomáš Zbyňovský
Managing Director

Grant Liversage
Partner

Tobias Raeber
Partner

Jiří Prokop – CHI Partners
Partner

Jan Simon – Vonzeo
Partner

Bill Egan – Marion Equity
Partner

Mark Egan - Marion Equity
Partner

Viren Lala
Partner

Simon Bores Llanos
Partner

Jose-Maria Clotet
Partner

Ignacio Olavarría
Partner

Omer Ben Shach
Partner

Enrico Arietti
Partner

Ambit Partners
Partner

Jose Moreno
Partner

Marc Bartomeus
Partner

Carsten Schemmel
Partner

Jose Martin Cabiedes
Partner

Ozvite sa mi

Napíšte mi správu

  Máte záujem o spoluprácu?

Rád sa zoznámim s profesionálmi, ktorí by s nami chceli spolupracovať. V prípade odporučenia spoločnosti, ktorá spĺňa moje investičné kritériá a jej následnej akvizícii sa rád dohodnem na provízii. 

Tiež sa rád zoznámim s médiami, akvizičnými bankármi, poradcami, právnikmi, účtovníkmi, daňovými profesionálmi, prípadne kýmkoľvek, koho search fundy alebo špecificky SMGO zaujali a chcel by s nami dlhodobo spolupracovať.

Zároveň vždy radi ponúkneme part-time stáže motivovaným študentom so záujmom v private equity, search fondoch a investovaní obecne.

Kontaktujte ma priamo cez kontakty nižšie, prípadne cez formulár vedľa.

 

Naša adresa

Cyrilská 7
602 00 Brno-střed-Trnitá
Česká republika

Ozvite sa mi

+420 777 827 666
[email protected]

Verified by MonsterInsights